Salı , Mart 9 2021

Vefatından Sonra Babanın Dostlarına İyilik Yapmak

İbn Ömer (radıyallahu anhüma) anlatıyor: Bir sefer esnasında bizim yanımıza bir Arabî geldi. O Arabînin babası, Ömer (radıyallahu anh)’ın arkadaşıydı. Arabî dedi ki: “Sen falanın oğlu değil misin?” İbn Ömer (radıyallahu anhüma), “Evet.” dedi ve o kişiye bir binek verilmesini emretti. Başından sarığını çıkarıp o kimseye hediye etti. Yanındakilerden birisi, “(Bir bedevi için bu kadarı fazla değil mi?) Ona iki dirhem versen yetmez miydi?” dedi. İbn Ömer (radıyallahu anhüma) dedi ki: Peygamber (sallallahu aleyhi ve sellem) şöyle buyurdu: ‘Babanın dostunu gözet! Onunla ilgiyi kesme yoksa Allah nurunu söndürür.’”

* * *

İbn Ömer (radıyallahu anhüma)’dan rivayet edildiğine göre Rasulullah (sallallahu aleyhi ve sellem) şöyle buyurmuştur: “Baba dostuna ve onun ailesine iyilik etmek, babaya iyilik etmektir.

Hakkında Mustafa Şekerci

Ayrıca Bakınız

İçerisinde Akraba Ziyaretini Kesen Kimsenin Bulunduğu Kavme Rahmet İnmez

Rahmet, içerisinde akraba ziyaretini kesen kimsenin bulunduğu kavme inmez.