Zina yapan kişi, zina yaptığı kişiyle veya başka bir zânî ile evlenmek zorunda mıdır?

Zina yapmak dinimizce en büyük haramlardan sayılmıştır. Fakat kişinin böyle büyük bir günahı işlemiş olmasının, nikahlanacağı kişiler hususunda bir tesiri olmayacaktır. Binaenaleyh zina yapan kişi, zina yaptığı kişiyle yahut başka bir zânî ile evlenmek zorunda değildir.

Nur suresinde geçen “Zina eden erkek ancak, zina eden veya Allah’a ortak koşan bir kadınla evlenir. Zina eden bir kadınla da ancak zina eden veya Allah’a ortak koşan bir erkek evlenir. Bu, mü’minlere haram kılınmıştır.[1]” ayet-i kerime, İslam’ın ilk dönemlerinde geçerli idi. Daha sonra bu ayet-i kerime, yine Nur suresinde geçen “Sizden bekâr olanları, kölelerinizden ve cariyelerinizden durumu uygun olanları evlendirin. Eğer bunlar yoksulsalar, Allah onları lütfuyla zenginleştirir. Allah, lütfu geniş olandır, hakkıyla bilendir.”[2] ayeti ile nesh edilmiştir. Nitekim mezhep imamlarımızdan İmam Muhammed el-Muvatta isimli eserinde İmam Ebu Hanife’nin de bu görüşte olduğunu ifade etmiştir.[3]

[1] Nur (3).

[2] Nur (32).

[3] Leknevi, Tâ‘lîku’l-Mümecced, Dâru’l-Kalem, III/516.

Hakkında MEŞİHAT

Dini soruların cevap kapısı. İslam'a dair tüm sorularınızı Whatsapp aracılığıyla bize sorabilir; arama kısmından sitemizdeki yüzlerce cevaba ulaşabilirsiniz.

Ayrıca Bakınız

Resmi nikah kıymak gerekli midir?

Resmi kurumlar tarafından onaylanmamış nikâh akitlerine özellikle kız tarafının itibar ve tevessül etmemesi tavsiye edilir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir