Perşembe , Mart 4 2021

MEŞİHAT

Dini soruların cevap kapısı. İslam'a dair tüm sorularınızı Whatsapp aracılığıyla bize sorabilir; arama kısmından sitemizdeki yüzlerce cevaba ulaşabilirsiniz.

Öğrencilere Zekât Vermek Doğru Mudur?

Öğrencinin kendine ait, temel ihtiyaçlarından başka, menkul veya gayrimenkul olarak nisap miktarına (96 gr.) ulaşan malı yoksa verilebilir. Mevsılî, el-İhtiyar, 1, 118-119 ; Ömer Nasuhi Bilmen, Yasin Yayınevi, Büyük İslam İlmihali, 464

Devamını Oku »

Gayrimenkullerde Zekât Var Mıdır?

Ticaret amaçlı olmayan menkul (fazla ev eşyaları gibi) ve gayrimenkullerin zekâtı verilmez. Kiraya verilen menkul ve gayrimenkullerin de zekâtı verilmez. Zira bunlarda nema yani artıcı olma ve büyüme özeliği yoktur. Ancak onlardan elde edilen kira bedellerinin zekâtı, nisaba ulaştığı takdirde verilir. Fakat şu bilinmelidir ki; asli ihtiyaçlardan fazla olan menkul …

Devamını Oku »

YEMÎNİ MÜNAKİDE NEDİR?

Yemini münakide, kişinin mümkün ve geleceğe ait bir şey hakkında yemin etmesidir. “Vallahi yarın geleceğim” demesi gibi. Kişinin geleceğe yemin ettiği şey üç şekilde tasavvur edilebilir. Yapılması veya yapılmaması meşru olan bir şeye yemin etmesi. Sözgelimi “Vallahi yarın geleceğim demesi” gibi. Bu durumda gelmeyecek olursa kefâret vermesi gerekir.Kişinin gelecekte yapmaya …

Devamını Oku »

İSTİBRÂDA PAMUK KULLANMANIN HÜKMÜ NEDİR?

İstibrâ lügatta: beraat istemek ve buna çalışmaktır. Istılahta ise: Kişinin kalbi mutmain oluncaya dek idrar sızıntılarından kurtulmaya çalışmasıdır. Kişinin bu sızıntılardan sakınması namazının sıhhatiyle alakası alakası vardır. Bu sebeple kişi azami derecede idrar sızıntısından sakınması gerekir. Fıkıh kitaplarımızda istibrânın yürümek, öksürmek, sol tarafına doğru yatmak ve avret mahallini çekmek ile …

Devamını Oku »

Güneşin Batıp Batmadığı Hususunda Şüphe Eden Kimse Orucunu Açsa ve Daha Sonradan Bu Görüşünde İsabetli Olduğunu Anlasa, Yaptığı Bu İş Sebebiyle Üzerine Bir Şey Gerekir Mi?

Güneşin batıp batmadığından şüphe eden kimsenin orucunu açması...

Devamını Oku »

Sene Dolmadan Malın Zekâtı Verilebilir Mi?

Nisaba (96 gram) ulaşan malın zekâtı sene dolmadan fakirlere verilebilir. Senesi dolduğunda bakılır, eğer sene sonunda malı artmış ise o fazlalığın zekâtı da verilir.  Eğer sene sonunda malı eksilmiş ise fazlalık sadaka sayılır. Örneğin 100 gr altına sahip olan kimse sene dolmadan zekât verecek olsa sene dolmadan 20 gr daha …

Devamını Oku »

Zekât Malının Kıymetinden (Değerinden) Zekat Vermek Caiz Midir?

Zekâta tabi olan malların zekâtı kendilerinden vermek sureti ile ödeneceği gibi kıymeti ile de ödenir. Örneğin; 100 gr. 24 ayar altına sahip olan kişi üzerinden bir sene geçmesi ile 2,5 gr. altın verebileceği gibi 2,5 gr. altının değerini para veya herhangi bir eşya ile verebilir.  Ömer Nasuhi Bilmen, Yasin Yayınevi, …

Devamını Oku »

Teravih Namazı 8 Rekât Mı?

Ramazan aylarında ortaya atılan ve bilen bilmeyen herkesin diline doladığı bir mesele. “Teravih namazı 8 rekât mı?” Bu gibi Fıkhî meselelerde hakikati anca Fıkıh kitaplarımızdan öğrenebiliriz. Yoksa Hadisi şeriflere, ulemânın kavillerine başvurmadan keyfe keder mana vererek değil. Yukarıdaki ibarelerden de anlaşılacağı üzere Hanefi[1], Şafii[2], Hanbeli[3] mezheplerine göre ve Malikilerden gelen …

Devamını Oku »

MÜEZZİN “EŞHEDÜ ENNE MUHAMMEDER’RESÛLULLAH” DERKEN BAŞPARMAKLARI ÖPÜP GÖZE SÜRMENİN HÜKMÜ NEDİR?

Bu mesele kaynaklarımızda birkaç surette gelmiştir. Birinci suret; Müezzin “Eşhedü enne muhammeder’resûlluah” derken kişinin işaret parmağının içini öpüp gözüne sürmesidir. Bu sureti Sehâvi (Ra) el-Mekâsıdü’l Hasene’de, Aliyyü’l Kâri (Ra) el’Esrâru’l Merfûa’da zikretmiştir. Aliyyü’l Kâri meseleyi incelerken bu konu ile ilgili merfu bir rivayetin bulunmadığını bu konuda Deylemî’nin el’Firdevs’inde Hz. Ebûbekir’e …

Devamını Oku »