Mustafa Şekerci

Mustafa Şekerci, 1992 yılında İnebolu’da dünyaya geldi. Eğitim hayatına başlamadan ailesiyle birlikte İstanbul’a taşındı. Lisenin son yıllarında Mahmut Ustaosmanoğlu Efendi Hazretleri (kuddise sirruhu) ile tanıştı ve ona intisap etti. Marmara Üniversitesi Matematik bölümünde kısa süre bulunduktan sonra üniversiteyi bırakıp medrese tahsiline başladı. Beş yıllık temel İslamî eğitimin ardından tekâmül medresesinde eğitim gördü ve icazet aldı. Bu süre içerisinde İstanbul Üniversitesi İlahiyat bölümünü bitirdi. Tekâmül eğitiminden sonra İsmailağa Dergisi bünyesinde editörlük ve yayın kurulu üyeliği vazifeleri yaptı. 2018 yılında kurulan Alem-i İslam İlim ve Hizmet Derneği‘nin kuruluşunda, kurucu başkan olarak yer aldı. Halen dernek başkanı olan Mustafa Şekerci, Alem-i İslam Derneği bünyesinde faaliyet gösteren Türkiye’nin ilk ve tek hadis hafızlığı medresesinde müderrislik yapmaktadır. Bunun yanında 2020 yılında, Dini Soruların Cevap Kapısı sloganıyla kurulan Meşihat sitesinin genel yayın yönetmenliğini yapan Mustafa Şekerci‘nin ilmî ve fıkhî yazıları Meşihat sitesinde yayınlanmaktadır.

Bir Erkek, Annesinin Teyzesiyle Evlenebilir mi?

Annenin teyzesiyle evlenilir mi? İslam'a göre evlenilmesi haram olanlar kimlerdir? Babanın teyzesiyle evlenilir mi?

Evliliği haram olanları beyan eden ayet-i kerimede teyzeler ve halalar sarahaten zikredilmiş ve Müslümanların teyze ve halalarıyla evlenmeleri haram kılınmıştır. Annenin, babanın veya bunların anne ve babalarının teyzeleri ve halaları ise ayet-i kerimede beyan edilmemiştir. Ancak bu kimselerle evliliğin caiz olmadığına dair ümmetin icması (fikir birliği) mevcuttur.[1] Bu sebeple bir …

Devamını Oku »

Nikâha Şahit Olacak Kişilerde Aranan Şartlar Nelerdir?

Kurban kesmek farz mı? Kurban kesmek vacip mi?

Nikâh şahidi olacak kişide aranan şartlar şunlardır: 1- Hür olmak. Köleler nikâh şahidi olamaz. 2- Akıllı olmak. Akli dengesi yerinde olmayan kişiler şahit olamaz. 3- Buluğa ermiş olmak. Çocuklar nikâh şahidi olamaz. 4- Müslüman olmak. Kâfir kimselerin Müslümanlara şahitlik yapmaları caiz değildir. Bu şartları sağlayan şahitlerin fasık olmaları ya da …

Devamını Oku »

EFENDİ HAZRETLERİMİZİN (KUDDİSE SİRRUHU) EMR-İ Bİ’L-MARUF USULÜ

Emr-i Bi’l-Maruf Emr-i bi’l-maruf; Mevla Teâlâ’nın öncelikle âlimlere, sonrasında da tüm Müslümanlara farklı mertebelerle yüklemiş olduğu bir vazifedir. Zira Kur’an-ı Azimüşşan’da mü’minler “iyiliği emredenler” olarak vasıflandırılmışlardır.[1] Aynı zamanda âdemoğlunun mesleklerinin en hayırlısıdır. Zira insanların en hayırlıları, vazifeleri insanlara emr-i bi’l-maruf yapmak olan Peygamberlerdir. Peki, bu vazifeyi nasıl yerine getirmeliyiz? Bu …

Devamını Oku »

Resmi Nikah Dini Nikah Yerine Geçer Mi?

Kurban kesmek farz mı? Kurban kesmek vacip mi?

İslam’a göre nikâh, evlenmeye elverişli olan kadın ve erkeğin, şahitlik şartlarını kendilerinde barındıran iki erkek şahit yahut bir erkek ve iki kadın şahit huzurunda icap ve kabul dediğimiz (falan kız veya falan erkekle evlenmeyi kabul ettim, onu nikâhıma aldım gibi) irade beyanlarıyla meydana gelir.[1] Yukarıda bahsettiğimiz şekil üzere kıyılan nikâhın …

Devamını Oku »

Nikâhta kaç şahit bulunmalıdır?

Kurban kesmek farz mı? Kurban kesmek vacip mi?

Müslümanların nikâh akdi yapılırken akıllı, buluğa ermiş, hür ve Müslüman iki erkek ya da bir erkek iki kadın şahidin hazır bulunması gerekir. En az bir erkek şahidin bulunması şarttır, bir erkek şahit olmayıp yüz kadın şahit olsa da nikâh geçerli olmaz.

Devamını Oku »