Cumartesi , Mart 6 2021

Mustafa Şekerci

Müslüman olmayan bir kasaba kurbanımızı kestirebilir miyiz?

Kurban kesmek farz mı? Kurban kesmek vacip mi?

Umumî olarak hayvan boğazlama ve hususî olarak da kurban kesme işini yapacak kimselerde aranan bazı şartlar vardır. Bu şartların başında da kurban kesecek kimsenin Müslüman olması gelmektedir. Erkek ve kadın Müslümanların kestikleri yenilir. Akıllarının noksan olması kurban kesmelerini engellemez.[1] Dolayısıyla Mecusîlik (Ateşe tapıcılık), Ateizm, Deizm, putçuluk, aya ve güneşe tapıcılık …

Devamını Oku »

Vekâletle yurtdışında kurban kestirilebilir mi?

Kurban kesmek farz mı? Kurban kesmek vacip mi?

Kurban kesmesi vacip olan bir Müslüman bizzat kurbanını kesebildiği gibi birisine vekâlet vererek de kestirebilir. Kudreti olanın kurbanı kendisi kesmesi, gücü yetmeyen kimsenin başında durarak başkasına kestirmesi müstehaptır.

Devamını Oku »

Muvâfakât-ı Ömer – Hz. Ömer’in Vahye Muvafakat Ettiği Yerler

Hz. Ömer'in oğlu, Abdullah b. Ömer (radıyallahu anhüma) şöyle demiştir: "Ömer (radıyallahu anh)'ın bir şey için, 'Bu şöyle olmalıdır.' dediği ve o işin öyle olmadığı vaki değildir.'"[1] Bu, Peygamber (sallallahu aleyhi ve sellem)’in de, “Allah (celle celalühü) hakkı, Ömer’in lisanı üzere yarattı!”[2] sözleriyle dile getirdiği bir hakikattir.

Devamını Oku »

Sene içerisinde yemek için kurban eti saklanabilir mi?

Kurban kesmek farz mı? Kurban kesmek vacip mi?

Kurban etinin tamamını tasadduk etmek caiz olduğu gibi tamamını kendine ayırıp hiç dağıtmamak da caizdir. Bu eti kaplara, küplere basıp saklamak da caizdir. Lakin yedirmek ve sadaka olarak dağıtmak daha faziletlidir.

Devamını Oku »