Kadir Gecesinin Fazileti | Kadir Gecesi Yapılacak İbadetler

Kur’an-ı Kerim’de “Bin aydan daha faziletli” olduğu ve Kur’an-ı Kerim’in o gece indirildiği ifade edilen Kadir Gecesi, Allah’ın yaratmış olduğu günlerin en hayırlısıdır. Kadir gecesinin fazileti hususunda birçok rivayet bulunmaktadır. Kadir gecesi hakkında detaylı bilgiyi, kadir gecesinin ne zaman olduğunu ve kadir gecesi yapılacak ibadetleri bu yazımızda bulabilirsiniz.

Kadir Gecesi

Sözlükte “miktar, şeref, hürmet, kudret ve vakar”[1] gibi manalara gelen kadir kelimesi, Leyletü’l-Kadr (Kadir Gecesi) terkibiyle Kur’an-ı Kerim’in indirildiği gecenin ismidir. Kur’an-ı Kerim’in 97. sûresi olan Kadir Sûresi, bu gecenin şerefini izhar etmektedir. Kur’an-ı Kerim’in o gecede indirildiği, o gecenin bin aydan daha hayırlı olduğu, meleklerin o gece müminlere selamet ve rahmet eseri olarak semadan indikleri ve o gece sabaha kadar tüm mahlûkat için bir esenlik olduğu Kadir suresinde beyan edilmektedir.

Kur’an-ı Kerim’in kadir gecesinde indirilmesine dair, “Tek seferde levh-i mahfuzdan dünya semasına indirilmesi o gün olmuştur.” yahut “O gün indirilmeye başlanmıştır.” şeklinde yorumlar yapılmıştır. Kadir gecesinin bin aydan daha hayırlı olması ise “İçerisinde kadir gecesi bulunmayan bin aydan daha hayırlıdır.” şeklinde tefsir edilmiştir.

Kadir Gecesi Ne Zaman? Kadir Gecesi Hangi Gün?

Kadir gecesinin kesin vakti Cenab-ı Hak tarafından insanlardan gizlenmiştir. Ulema, insanların sadece o gece ibadet edip diğer gecelerde ibadeti ihmal edeceği gibi birtakım hikmetler zikretmişlerdir. Her ne kadar kadir gecesinin tam günü belli olmasa da, ayet-i kerime ve hadis-i şeriflerdeki beyanat, kadir gecesinin Ramazan ayının son on gecesinden bir gece olduğunu göstermektedir.

Kadir suresinin birinci ayet-i kerimesinde Kur’an-ı Kerim’in o gece indirildiği ifade edilmektedir. Bakara sûresinin 185. ayet-i kerimesi ise Kur’an-ı Kerim’in Ramazan ayında indirildiğini haber vermektedir. Bu iki ayet-i kerime birlikte ele alındığında Kadir gecesinin Ramazan-ı Şerif’in gecelerinden bir gece olduğu sonucu ortaya çıkmaktadır.

Ebû Said el-Hudrî (radıyallahu anh) anlatıyor: “Biz, Ramazan’ın ilk on gününde Rasulullah ile beraber itikâfa girdik. Cebrail (aleyhisselam) geldi ve Peygamber ’e: ‘Aradığın şey önündedir.’ dedi. Rasulullah ikinci on günde de itikâfa girdi. Biz de onunla beraber itikâfa girdik. Cebrail (aleyhisselam) geldi ve Peygamber ’e: ‘Aradığın şey önündedir.’ dedi. Rasulullah yirminci günün sabahında ayağa kalktı ve şöyle bir hutbe irad etti: ‘Benimle beraber itikâfta kalanlar itikâfa geri dönsünler. Zira bana Kadir gecesi gösterildi ancak sonra unutturuldum. Muhakkak o, son on gece içindeki tek gecelerden biridir. Ben (o gecede) kendimi sanki çamura secde ediyormuşum gibi gördüm.’[2]Ebû Said el-Hudrî (radıyallahu anh) bu hadis-i şerifin devamında o gecelerden birinde yağmur yağdığı ve Peygamber ﷺ’in mübarek burnunda çamur izi gördüğünü, bunun da Efendimiz ﷺ’in gördüğü rüyanın tasdiki olduğu söylemiştir.

Sahabe-i kiramdan bazı kimseler rüyalarında kadir gecesinin Ramazan’ın son yedi gecesinden birinde olduğunu gördüler. Bu durum Peygamber ﷺ’e haber verildiğinde şöyle buyurdu: “Kadir gecesi ile alakalı rüyalarınızın son yedi gecede toplandığını görüyorum. O halde onu son yedi gecede arayın.”[3]

Ebû Zerr (radıyallahu anh) da, Rasulullah ﷺ’in en ziyade Ramazan’ın 27. gecesini ibadetle geçirmeyi emrettiğini, kadir gecesinin o gece olabileceğini söylemektedir.[4]

Kadir Gecesinin Alameti

Kadir gecesinin vakti kesin olarak bilinmemekle beraber, yukarıda ifade edildiği üzere Ramazan ayında, son on gece içerisinde, son yedi gece içerisinde ve 27. gece olduğu şeklinde rivayetler bulunmaktadır. Kadir gecesinin vakti tam olarak belli olmadığı için o gecenin alametine dair bazı rivayetler de nakledilmektedir. Übeyy b. Kab (radıyallahu anh) kadir gecesinin sabahında güneşin kızıl halde parlaklığı az şekilde doğacağını haber vermiştir.[5]

Kadir Gecesinin Fazileti | Kadir Gecesi Hakkında Ayet ve Hadisler

Allah (celle celalühü) Kur’an-ı Kerim’de kadir gecesi hakkında şöyle buyurmaktadır:

Kadir gecesi bin aydan hayırlıdır.[6]

Biz onu mübarek bir gecede indirdik; biz daima uyarmaktayız.[7]

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﭬ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: مَنْ يَقُمْ لَيْلَةَ القَدْرِ، إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ

Ebû Hureyre (radıyallahu anh)’ın rivayetine göre Rasulullah ﷺ şöyle buyurmuştur: “Kim inanarak ve sevabını Allah’tan bekleyerek Kadir gecesini ihya ederse geçmiş günahları bağışlanır.[8]

Kadir Gecesinde Yapılacak İbadetler

Genel olarak mübarek gecelerin ihyası için, özel olarak da Kadir gecesinin ihyası için yapılabilecek ibadetler şunlardır:

1- Yatsı ve Sabah Namazını Cemaatle Kılmak

Yatsı ve sabah namazını cemaatle kılan kimsenin gecenin tamamını ibadetle geçirmiş gibi sevap alacağı Efendimiz ﷺ tarafından haber verilmiştir.[9]

2- Kur’an-ı Kerim Okumak

Mübarek gün ve geceleri ihya yollarından biri de hiç şüphesiz Kur’an-ı Kerim okumaktır. Efendimiz ﷺ Kur’an-ı Kerim’den okunan her bir harf için on sevap verileceğini müjdelemiştir.[10]

a. Amene’r-Rasûlû Okumak

Yatsı namazından sonr Amene’r-Rasûlû olarak bilinen Bakara sûresinin 285-286. ayet-i kerimeleri okumak da faziletli amellerdendir. Efendimiz ﷺ gece Amene’r-Rasûlü ayetlerini okuyan kimseye o ayetlerin (fazilet ve sevap olarak) kâfi geleceğini haber vermiştir.[11]

b. Duhan Sûresi Okumak

Mübarek gecelerde yapılacak ibadetlerden biri de Duhân sûresini okumaktır. Efendimiz ﷺ gece Duhan sûresini okuyan kimse için 70.000 meleğin sabaha kadar istiğfar edeceğini haber vermiştir.[12]

3- Salavat-ı Şerife Okumak

Efendimiz ﷺ’e salat ve selam okumak da mübarek gecelerde yapılacak ibadetlerdendir. “Duamın tamamını sana salat okuyarak geçirmem hususunda ne buyurursunuz?” diye soran bir sahabîye Efendimiz ﷺ, “O takdirde hiçbir ihtiyacın kalmaz. Allah azze ve celle bütün sıkıntılarını giderir ve günahlarını bağışlar.” buyurmuştur.[13]

4- Tövbe ve İstiğfar Etmek

Günahlardan tövbe ve istiğfar etmek de mübarek gecelerde yapılacak salih amellerdendir. Kadir gecesinde Efendimiz ﷺ’in bu geceye özel olarak tavsiye ettiği istiğfar sığası zikredilebilir. Bununla beraber estağfirullah, estağfirullah el-azim, estağfirullah el-azim ve etübü ileyh, subhanallahi ve bihamdihi subhanallahi’l-azim estağfirullah ve etübü ileyh gibi istiğfar sığaları da zikredilebilir.

Kadir Gecesi Duası

Hz. Aişe (radıyallahu anha) validemiz, Efendimiz ﷺ’e, “Ya Rasulallah! Kadir gecesi olduğunu düşündüğüm gece ne okuyayım?” diye sorunca Efendimiz ﷺ: “‘Allah’ım! Muhakkak sen affedicisin, kerem sahibisin, affetmeyi seversin, beni de affet.’ de” buyurmuştur. [14]

Kadir Gecesi Duası Arapça
اَللَّهُمَّ إِنَّكَ عَفُوٌّ كَرِيمٌ، تُحِبُّ الْعَفْوَ، فَاعْفُ عَنِّي

5- Kaza Namazı Kılmak

Kaza borcu olan Müslümanların kaza namazı kılmaları daha önemlisiyse kaza namazlarını bitirmeye niyet edip kılmaya başlamaları da kadir gecesinin ihyası sadedinde mühim bir ameldir.

6- Teheccüd Namazı Kılmak

Teheccüd namazı kılmak da geceyi ibadetle geçirme yollarından biridir. Teheccüd namazı Yatsı namazını kıldıktan sonra bir müddet uyuyup uyandıktan sonra imsak vaktine kadar kılınan namazdır. En faziletli vakti gecenin son üçte birlik kısmıdır.

Efendimiz ﷺ teheccüd namazı hakkında şöyle buyurmuştur: “Size gece namazını tavsiye ederim. Çünkü o, sizden önce yaşayan salih kulların adetlerindendir. Rabbinize yakınlık (vesilesi)dir; günahlardan koruyucudur; kötülüklere kefarettir, bedenden hastalığı kovucudur.”[15]

7- İşrak Namazı Kılmak

Mübarek bir gecenin sabahında işrak namazı kılmak da fazileti çok ve kolay olan amellerdendir. Sabah namazını cemaatle kılıp, kerahet vakti çıkıncaya kadar bekleyen ve iki rekât namaz kılan kimseye bir hac ve bir umre sevabı verileceği Efendimiz ﷺ tarafından müjdelenmiştir.[16]

İLGİLİ YAZILAR:

Ramazan-ı Şerif’in Faziletleri | Ramazan Ayının Fazileti Hakkında Ayet ve Hadisler

Ramazan Ayını İbadetle Geçirmek | Ramazan Orucunun Sevabı

[1] Mevlüt Sarı, el-Mevârîd, ka-de-ra maddesi, İpek Yayınları.

[2] Buhârî, (813).

[3] Buhârî, (2015).

[4] Müslim, (762).

[5] Müslim, (762).

[6] Kadir Sûresi, 3.

[7] Duhan Sûresi, 3.

[8] Buhârî, (35).

[9] Müslim, (656).

[10] Tirmizî, (2910).

[11] Buhârî, (4008).

[12] Tirmizî, (2888).

[13] Tirmizi, (2457).

[14] Tirmizî, (3513).

[15] Tirmizi, (3549).

[16] Tirmizi, (586).

Hakkında Mustafa Şekerci

Mustafa Şekerci, 1992 yılında İnebolu’da dünyaya geldi. Eğitim hayatına başlamadan ailesiyle birlikte İstanbul’a taşındı. Lisenin son yıllarında Mahmut Ustaosmanoğlu Efendi Hazretleri (kuddise sirruhu) ile tanıştı ve ona intisap etti. Marmara Üniversitesi Matematik bölümünde kısa süre bulunduktan sonra üniversiteyi bırakıp medrese tahsiline başladı. Beş yıllık temel İslamî eğitimin ardından tekâmül medresesinde eğitim gördü ve icazet aldı. Bu süre içerisinde İstanbul Üniversitesi İlahiyat bölümünü bitirdi. Tekâmül eğitiminden sonra İsmailağa Dergisi bünyesinde editörlük ve yayın kurulu üyeliği vazifeleri yaptı. 2018 yılında kurulan Alem-i İslam İlim ve Hizmet Derneği‘nin kuruluşunda, kurucu başkan olarak yer aldı. Halen dernek başkanı olan Mustafa Şekerci, Alem-i İslam Derneği bünyesinde faaliyet gösteren Türkiye’nin ilk ve tek hadis hafızlığı medresesinde müderrislik yapmaktadır. Bunun yanında 2020 yılında, Dini Soruların Cevap Kapısı sloganıyla kurulan Meşihat sitesinin genel yayın yönetmenliğini yapan Mustafa Şekerci‘nin ilmî ve fıkhî yazıları Meşihat sitesinde yayınlanmaktadır.

Ayrıca Bakınız

Sahur yemeğinde bereket vardır. Sahur yemeğinin önemi. Sahur yapmanın faydaları nelerdir? Sahur yemeği neden önemli?

Sahur Yemeğinde Bereket Vardır | Sahur Yemeğinin Önemi

Enes (radıyallahu anh)’ın rivayetine göre Rasulullah ﷺ şöyle buyurmuştur: “Sahur yapın, zira sahur yemeğinde bereket …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir