Çarşamba , Kasım 25 2020

Monthly Archives: Ekim 2020

Unutarak bir şey yemek veya içmek orucu bozar mı?

Unutarak bir şey yemek veya içmek orucu bozmaz. Hz. Peygamber s.a.v. “Bir kimse oruçlu olduğunu unutarak yer, içerse orucunu tamamlasın, bozmasın. Çünkü onu, Allah yedirmiş, içirmiştir.”[1] buyurmuştur. Unutarak yiyip içen kimse, oruçlu olduğunu hatırlarsa hemen ağzındakileri çıkarıp ağzını yıkamalı ve orucuna devam etmelidir. Oruçlu olduğu hatırlandıktan sonra mideye bir şey …

Devamını Oku »

Fotoğrafın bulunduğu yerde namaz kılmak caiz midir?

İmam Muhammed (Ra) el-Câmiu’s-Sağir’inde bu meseleyi incelerken şöyle der: “Kişinin namaz kıldığı yerin tavanında, önünde, sağ ve solunda canlı sureti olsa veya (namaz kıldığı mekanın herhangi bir yerinde) canlı sureti asılı olsa burada namaz kılmak mekruhtur. Namazları bu şekilde kılacak olursa namaz fasit olmaz. Elbisenin üzerinde suretin olması mekruhtur. Halının …

Devamını Oku »

Bidat Nedir Ne Değildir?

Selefilerin şöyle bir iddası vardır: Bidat, selef döneminden sonra çıkan bütün yeniliklerdir. Bidatin bütünü dalalettir. Her dalaletin sonu ise ateştir. Onlara cevabımız: Arapça bida‘ kökünden türeyen bidat kelimesi icat etmek, inşa etmek, örneği olmayan şeyi ortaya çıkarmak manasında kullanılır.[1] Istılahta ise İbni Ebi’l İz bidati طريقة في الدين مخترعة تضاهي …

Devamını Oku »

Öksürmek namazı bozar mı?

Kişi namazda sebepsiz yere öksürürse namazı bozulur fakat balgam, toz ve benzeri şeylerin kıraatini engellememesi için öksürürse namazı bozulmaz.[1] [1] Şürünbulali, Meraki-l-Felah s. 121

Devamını Oku »

Zekât kimlere farzdır?

Zekâtın farz olması için gerekli şartlar şunlardır: 1. Zekât verecek olan kimse Müslüman, ergenlik çağına ermiş, akıllı ve hür olmalıdır. 2. Temel ihtiyaçlarından ve borçlarından fazla nisap miktarı bir mala malik olmalıdır. 3. Kendisinden zekât verilecek olan mal hakikaten veya hükmen nâmi yani artıcı olmalıdır. Hakikaten nema: Ticaret yolu ile …

Devamını Oku »

Abdest kelimesinin manası nedir?

Abdest, Arapçada “güzellik ve temizlik” manasına gelen vudû’ (وضوء) kelimesiyle ifade edilir. Dinî temizliği anlatmak için Türkçede kullanılan abdest kelimesi Farsça âb (su) ve dest (el) kelimelerinden oluşan ve “el suyu” manasına gelen birleşik bir kelimedir. Din tarafından belirlenmiş bir tür temizlenme şeklidir.[1] [1] Şürünbülali, Merakı-l-Felah fi Şerhi Nuri-l-İzah, I, 28

Devamını Oku »

Ateist bir kasabın kestiği hayvanın eti yenir mi?

Umumî olarak hayvan boğazlama ve hususî olarak da kurban kesme işini yapacak kimselerde aranan bazı şartlar vardır. Bu şartların başında da kurban kesecek kimsenin Müslüman olması gelmektedir. Erkek ve kadın Müslümanların kestikleri yenilir. Akıllarının noksan olması kurban kesmelerini engellemez.[1] Dolayısıyla Mecusîlik (Ateşe tapıcılık), Ateizm, Deizm, putçuluk, aya ve güneşe tapıcılık …

Devamını Oku »

Bidat fırkalara mensup kimselerin kestikleri yenir mi?

Ehl-i Sünnet dışı fırkaların kestikleri, şayet itikatlarındaki bozukluk kendilerini kâfir edecek derecede değilse yenilir. Bununla beraber kurban kesecek ya da hayvan boğazlayacak kasabın, inanç ve amel noktasında ehl-i sünnet, takva sahibi bir Müslüman olmasına dikkat edilmelidir.

Devamını Oku »

Çalınmış bir hayvanın kurban edilmesi caiz midir?

Kurbanın, kesen kimsenin mülkünde olması şarttır. Hırsızlık, gasp ve fasit alışveriş ile malik olunan hayvanın kurban edilmesi, ancak kıymeti ödendikten sonra caiz olur.[1] Emanet, ariyet ve rehin olarak kişinin elinde bulunan hayvanın kurban olması caiz olmaz. Bazıları, “Rehin aldığı hayvanı kurban olarak kesse caiz olur.” demişlerdir ancak zahir olan kurban …

Devamını Oku »

Adak kurbanı kesen kimse, kurbanın etinden yiyebilir mi?

Nezreden kimsenin kendisi, usulü[1]-füru‘[2], bakmakla yükümlü olduğu kişiler, zimmiler ve zenginler adak kurbanından yiyemezler. Eğer bunlardan birisi adak kurbanından yerse, yenilen etin değeri fakirlere tasadduk edilir. Adak ancak fakirlere yedirilir ya da tasadduk edilir.[3] Burada adak ile murat edilen kişinin adayıp üzerine vacip kıldığı kurbandır. Zira nezir iki kısımdır: Birincisi: …

Devamını Oku »