Perşembe , Kasım 26 2020

Monthly Archives: Kasım 2020

Temettü haccı nedir?

Temettu haccı, aynı yılın hac mevsiminde, önce umre yapıp ihramdan çıktıktan sonra yeniden hac için ihrama girilerek yapılan hacdır. Temettu haccı yapmak isteyen kişi, mîkâtta veya daha öncesinde umreye niyet ederek ihrama girer, Mekke’ye vardıktan sonra umre yapar. Sonra tıraş olup ihramdan çıkar. Böylece umresi tamamlanmış olur. Arafeden bir gün …

Devamını Oku »

Haccı kıran nedir?

Kıran haccı kişinin hac aylarında bir ihram ile hem umre hem hac yapmasıdır. Kıran haccı yapmak isteyen kimse mikat yerlerinde veya mikat yerlerine gelmeden önce umre ve haccın ikisine birden niyet ederek ihrama girer. En faziletli hac ise bu kısımdır. Kıran haccı yapanların şükür kurbanı kesmesi vaciptir[1] [1] Mevsılî, el-İhtiyâr, …

Devamını Oku »

Borç alarak hacca gidilir mi?

Sağlık ve servet yönünden haccetme imkânına sahip, hür, akıl sağlığı yerinde ve büluğ çağına erişmiş müslümanların, ömürlerinde bir defa haccetmeleri farzdır.[1] Dolayısı ile hac kendisine farz olmayan kimsenin borç para alıp hacca gitmesine gerek yoktur. Bununla beraber hac kendisine farz olup ve hacca gitmeyip daha sonra malı telef olan kimse …

Devamını Oku »

Cenaze için ayağa kalkmak sünnet midir?

Efendimiz (Sav)’in cenaze görüldüğün ayağa kalkılması ile ilgili şöyle buyurmuştur: “Cenazeyi gördüğünüz vakit geçip gidinceye veya yere koyuluncaya kadar o cenaze için ayakta bekleyin.[1]” Başka bir rivayette bir yahudi’nin cenazesi görünce ayağa kalktığı rivayet edilmiştir. Fakat bu rivayetlerin hepsi “Efendimiz (Sav) cenazeler için ayağa kalkardı daha sonra kalkmamaya başladı” rivaytiyle …

Devamını Oku »

Şefaat Hakkında Ehli Sünnetin Delilleri Nelerdir?

Ehli sünnette şefaat; Kuran, sünnet ve icma ile sabittir.[1] Bu husustaki hadisler manen mütavatir seviyesindedir.[2] Fakat biz yazımızı uzatmaktan imtina ettiğimiz için burada sadece bazı Kurani delilleri serdedeceğiz. Ayetten delilleri: “Allah’ın izni olmadıkça indinde kim şefaat edebilir?”[3] Şefaati günahkâr olmayan kimseye tahsis etmek onun mefhumunu taksir etmektir. Zira günah sahibi …

Devamını Oku »

Mutezilenin Şefaat Hakkındaki Düşüncesi, Şüpheleri ve Onlara Verilen Cevaplar Nelerdir?

Mutezile mezhebine göre fasık kimselerin tövbe etmemişler ise cehennemden çıkmaları söz konusu olmadığından ve Allah Teala’nın vadine hulf etmesinin caiz olmamasından mütevellit bir sebep olan şefaat ile de çıkmaları tabii olarak mümkün değildir.[1] Onların indinde şefaat sadece müminlere ait olmakla birlikte cennette kendisine şefaat edilenin derecesinin yükseltilmesi ile vücuda gelecektir.[2] …

Devamını Oku »

Kebair Ehlinin Durumu

Mutezile, kebair ehlini, mümin ismi Allah’ın Kuran’da kendisini methettiği kimse olup kebire sahibi ise zemmi ve istihfafı müstehik olduğundan kendisini mümin lafzı ile isimlendirmeyip fasıktır demişlerdir.[1] Fakat kendisine fıkhi ahkam terettüp etmesi gerekmesin için kafir de dememişlerdir.[2] Böylelikle onlar büyük günah işleyen kimselere mümin de demezler kafirde. Onlar iki menzile …

Devamını Oku »

Borçlu olan bir kimse hacca veya umreye gidebilir mi?

Borçlu olan kimse iki şekilde hacca veya umreye gidebilir. Birinci kısmı borcunu ödemeyip para biriktirip hacca gitmesidir ki bunun yanlış olduğu aşikardır. Zira kendisi borcu olduğu halde hac vazifesi yaparken ölse bile borcu onun zimmetinden düşmez. İkinci kısmı kendisi maddi bir harcama yapmayıp birinin onu hacca götürmesidir. Bu durumda belki …

Devamını Oku »